Atlantisk laks (Salmo salar)

Skaar Norway selger laks fra frittstående norske oppdrettere. Vi leverer fersk og fryst laks – året rundt.

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)

Skaar Norway selger hovedsakelig ørret fra Svanøy Havbruk, men også fra andre norske oppdrettere.

Ørret Rogn (Oncorhynchus mykiss)

Skaar Norway selger ørretrogn til konsum fra fisk produsert ved Svanøy Havbruk.