Skaar Norway AS driver i dag egen oppdrett av ørret som medeier i Svanøy Havbruk AS, i tillegg til å være et direkte bindeledd til andre frittstående oppdrettere langs hele Norskekysten. Skaar har en lang og tradisjonsrik historie i fiskeribransjen- helt tilbake til 1915, da John Skaar sr. grunnla Skaar & Co i Måløy. I 1949 videreførte 2. generasjon – John Skaar jr. eksportselskapet basert på de samme grunnleggende verdiene selskapet ble stiftet på. Det som startet som en fiskehandel i Måløy vokste siden til å bli en av Norges største eksportører av laks og ørret. I dag har Skaar Norway sitt hovedkontor i Florø.

Skaar International GmbH er lokalisert i Hamburg og Rostock i Tyskland og selger et bredt spekter av fisk og fiskeprodukter, pelagisk fisk, hvitfisk og oppdrettsfisk. Blant annet; sild, makrell, torsk, kveite mm.

Svanøy Havbruk AS (SH) har produksjon av stamfisk, rogn, yngel og settefisk av regnbueørret ved Svanøy i Flora kommune. SH har 2 akvakulturtillatelser for stamfisk og 1 for settefisk, samt en matfiskkonsesjon i samdrift. I tillegg har Skaar Norway i samarbeid med Svanøy havbruk en forsknings- og utviklingskonsesjon (FoU) for optimalisering av ørretoppdrett, kombinert med rognproduksjon for konsum. Gjennom testproduksjon i 2015 og fullskalaproduksjon i 2016 har Skaar levert ørretrogn til konsum for det Japanske markedet.

Med produksjonskapasitet på 5-6000 tonn i året, har Svanøy Havbruk kontroll over hele verdikjeden i produksjonen, fra stamfisk, til rogn, smolt og helt til slakteklar fisk leveres til kunden. Skaar Norway og nærstående selskaper er største aksjonær i Svanøy Havbruk.

Kontakt

Skaar Norway AS
Kolkaia 3, 6905 Florø
Norway
TEL: +47 577 577 80
FAX: +47 577 577 81
E-MAIL: post@skaar-norway.com

————————————–

Skaar International GmbH
Stahltwiete 23, 22761 Hamburg
Germany
TEL: +49 40 853 258 0
FAX: +49 40 853 258 50
Web: www.skaarint.com

Sertifisering

Skaar Norway er Global G.A.P sertifisert, som sikrer sporbarhet for varen og full dokumentasjon fra produsent til kunde. Standardens fokus er å sikre en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

 

Lokaliteter

1
2
3
4
1

Oddane

2

Austneset

3

Settefiskanlegg, Marøysund

4

Vågsøya